WEBINARIUM Problemy techniczne w podejściu do kanalizacji ogólnospławnej, czy zmiana sposobu utrzymania zbiorników jest konieczna?

 

Problemy techniczne w podejściu do kanalizacji ogólnospławnej, czy zmiana sposobu utrzymania zbiorników jest konieczna?

 

Coraz częściej występujące ekstremalne zjawiska atmosferyczne takie jak opady nawalne, wymuszają konieczność stosowania retencji oraz poszukiwania nowych rozwiązań technicznych służących do zminimalizowania negatywnych skutków takich jak m.in. podtopienia czy powodzie.

Jednym z rozwiązań jest budowa zbiorników retencyjnych, których zadaniem jest przetrzymanie przez pewien czas wody opadowej , by nie dopuścić do podtopień m.in ulic  i innej infrastruktury.

 

Konieczność retencjonowania ścieków opadowych wydaje się oczywista, ale czy zastanawiamy się jak wygląda zbiornik retencyjny, gdy już minie deszcz nawalny i  zostanie on opróżniony?

Czy zmiana w podejściu i sposobu utrzymania zbiorników jest konieczna?

 

Podczas webinarium zostały przedstawione :

  • Ekonomiczne i wygodne rozwiązanie zastosowania systemu automatycznego spłukiwania zbiorników retencyjnych HYDROSELF.
  • Dobór systemów spłukiwania w oparciu o platformę WaterFolder.

 

Webinarium poprowadziła dla Państwa Monika Koperska z firmy Meva-Pol. 

 

Powrót