WEBINARIUM Program FEnIKS. Co zrobić, aby pozyskać dofinansowanie na opracowanie i realizacje projektów z rozwiązaniami zielono-niebieskiej infrastruktury?

Program FEnIKS. Co zrobić, aby pozyskać dofinansowanie na opracowanie i realizacje projektów z rozwiązaniami zielono-niebieskiej infrastruktury?

 

Wciąż czekamy na rozstrzygnięcie ubiegłorocznego naboru konkursów oraz na ogłoszenie nowych naborów. W poprzednim rozdaniu NFOŚiGW dysponował kwotą 1 mld PLN. Wiemy, że wiele osób zastanawia się, na jakie projekty i w jaki sposób mogą uzyskać to dofinansowanie, dlatego wychodzimy naprzeciw Waszym potrzebom!

Czy możliwe jest dofinansowanie zbiorników, czy tylko zielono-niebieskiej infrastruktury?

 

W pierwszej części spotkania specjaliści z RetencjaPL opowiedzieli o technicznej stronie przygotowania projektu oraz o kluczowych aspektach, które umożliwiają zebranie jak największej liczby punktów w rankingu, czym charakteryzuje się idealny projekt i jakie elementy musi zawierać, aby pozyskać dofinansowanie.

 

W drugiej części naszego spotkania przedstawiciele firmy Amiblu zaprezentowali swoje bogate doświadczenie w nowoczesnym i inteligentnym podejściu do retencji wody deszczowej przy użyciu rozwiązań rurowych GRP.

 

Podczas webinarium zostały omówione zagadnienia związane z retencją kanałową:

  • wymagania techniczno-użytkowe związane z zabudową zbiorników podziemnych,
  • budowa zbiorników rurowych AMIBLU z wykorzystaniem rozwiązań systemowych,
  • projekty referencyjne AMIBLU – dopasowane do różnych uwarunkowań terenowych,
  • inteligentne sterowanie odpływem ze zbiorników AMIBLU z możliwością wykorzystania zmagazynowanej wody,
  • optymalizacja doboru z uwzględnieniem kosztów i bezpieczeństwa – narzędzia doboru zbiorników rurowych na podstawie ATV A 117 oraz atlasu opadów.

 

Webinarium poprowadzili Adam Wojtala i Dariusz Kosiorowski z firmy Amiblu oraz Adam Stępkowski z firmy RetencjaPL.

 

Powrót