WEBINARIUM Dobór regulatorów przepływu do kanalizacji deszczowej na platformie WaterFolder.

Coraz częściej występujące ekstremalne zjawiska atmosferyczne takie jak opady nawalne, wymuszają konieczność stosowania retencji oraz poszukiwania nowych rozwiązań technicznych służących do zminimalizowania ich negatywnych skutków takich jak m.in. podtopienia czy powodzie. Jednym z rozwiązań są regulatory przepływu, które ograniczają natężenie odpływu ze zlewni i odgrywają coraz większą rolę w gospodarce wodno-ściekowej. Ich główną funkcją jest zapewnienie stałej wartości natężenia odpływu cieczy, a także stabilizacja przepływów przed oraz za urządzeniami, których skuteczność działania zależy od wielkości przepływu (przepompownie ścieków, urządzenia podczyszczające).

 

Podczas doboru pojawia się szereg pytań:

 

  • Znajomość jakich parametrów jest niezbędna, celem doboru odpowiedniego urządzenia?
  • Gdzie najlepiej umieścić regulator przepływu i na co warto zwrócić uwagę?
  • Jak wyznaczyć wartość wysokości piętrzenia przed regulatorem?

 

Odpowiedzią na te potrzeby jest Kalkulator doboru regulatorów przepływu, który powstał na znanej już projektantom, włodarzom miejskim i spółkom wodociągowo-kanalizacyjnym platformie www.WaterFolder.com. Celem narzędzia jest szybki, a równocześnie możliwie precyzyjny dobór regulatorów przepływu do kanalizacji deszczowej. Użycie narzędzia jest darmowe – wystarczy tylko zalogować się na platformie www.WaterFolder.com

 

 

Webinar poprowadzili:

Marta Ratkiewicz – w firmie RETENCJAPL pracuje jako specjalista ds. produktu. Jest odpowiedzialna za dobór regulatorów przepływu planowanie procesu realizacji zamówień.

Dr inż. Szymon Mielczarek –  Kierownik Projektów Rozwojowych w firmie Ecol- Unicon.

Powrót