WEBINARIUM Program FEnIKS – przygotowanie projektu z rozwiązaniami zielono-niebieskiej infrastruktury!

Program FEnIKS – przygotowanie projektu z rozwiązaniami zielono-niebieskiej infrastruktury!

 

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia nagrania z webinarium dotyczącego Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

 

Czekamy na pojawienie się nowego dofinansowania z Unii Europejskiej. Po dużym sukcesie dofinansowań na program „Adaptacja do zmian klimatu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wiele samorządów wiąże nadzieje z następcą POIŚ, czyli FEnIKS’em. Konkursy z tego funduszu na lata 2021-2027 planowane są na drugą połowę tego roku. Już w pierwszym konkursie planowane środki na deszczówkę to 1 000 000 000 euro, zaś cały budżet wynosi aż 24 000 000 000 euro!

 

Wiemy, że wiele osób zastanawia się, na jakie produkty i w jaki sposób mogą uzyskać to dofinansowanie, dlatego wychodzimy naprzeciw Waszym potrzebom!

 

O przygotowaniu technicznej części projektu i o tym, czym charakteryzuje się idealny projekt, który zdobędzie maksimum punktów w konkursie, opowiedział Jacek Zalewski, dyrektor w firmie RetencjaPL. Ponadto przedstawimy również rozwiązania Wavin, o których opowiedziała Agnieszka Wrzesińska, Menadżer Produktu.

 

W trakcie prezentacji przedstawiono rozwiązania WAVIN, odpowiadające na wyzwania, które wynikają z rozwoju urbanizacji wzrostu liczby mieszkańców w miastach oraz związanej z tym zwiększonej emisji CO2. Są to zjawiska, które w istotny sposób przyczyniają się do negatywnych zmian klimatycznych. Dlatego właśnie w ramach programów takich jak FEnIKS  tak duży nacisk kładzie się na rozwiązania niebiesko-zielonej infrastruktury.

 

WAVIN opracował i wdrożył wiele rozwiązań, które od lat sprawdzają się w często wymagających warunkach urbanistycznych i nie ustaje w rozwoju nowych produktów. W trakcie spotkania omówimy nasze doświadczenia i możliwości, jakie daje instalacja zbiorników retencyjno – rozsączających do zagospodarowania wody deszczowej „in-situ” a jednocześnie wspomagających odnowę wód gruntowych, systemy IT – Sewer które skutecznie zastępują  tradycyjne kolektory deszczowe, zbiorniki dla rozwoju korzeni drzew w mieście Wavin TreeTank, wspomagające „zielony pierwiastek” miasta. Podzielimy się z Państwem naszymi najnowszymi doświadczeniami z projektu pilotażowego z nasadzeń drzew w zbiornikach TreeTank z jednoczesnym wykorzystaniem wody deszczowe z dachu.

 

 

Warto z wyprzedzeniem zaplanować działania, aby gdy już konkursy zostaną ogłoszone, szanse ich pozyskania były wysokie. A jest o co walczyć, FEnIKS to łącznie 24 mld zł, a wielkość maksymalnych dofinansowań wynosi 85%.

Zapraszamy do lektury naszego bloga – jak przygotować dobry projekt pod dofinansowanie z Funduszów Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) https://retencja.pl/blog/feniks/

 

Powrót