WEBINARIUM Retencja w mieście. Od masterplanu do wykorzystania wody opadowej.

Obszary zurbanizowane zajmują stosunkowo niewielką powierzchnię, ale to w nich skupia się ponad połowa mieszkańców naszego kraju. To one mają największy udział w emisjach gazów cieplarnianych, wpływają także bezpośrednio (w ich granicach administracyjnych) i pośrednio (poza granicami) na zasoby wody.

 

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na wykorzystanie wody słodkiej, spowodowane suszami lub nawałnicami, coraz częściej pojawia się temat wykorzystania wody opadowej – na cele sanitarne, PPOŻ czy do podlewania zieleni miejskiej.

 

Wybór najlepszych narzędzi retencjonowania wody opadowej jest wyzwaniem zarówno dla projektantów, jak i inwestorów. Koniecznością jest rozwój systemów deszczowych i budowa dodatkowych zbiorników retencyjnych czy rozwiązań lokalnej retencji.

Jednak nic się nie wydarzy, jeśli miasto nie będzie posiadało swoistego master planu oraz rozwiązań systemowych umożliwiających skuteczne wykorzystanie zgromadzonej wody opadowej.

       

                                                

 

 

Webinar poprowadzili:

·    Mariusz Cytowski  z Ecol-Unicon, który podzieli się garścią case study, z których warto czerpać inspiracje, przyjrzy się również przykładom, które się nie sprawdziły oraz wskaże konkretne rozwiązania;

·    Renata Woźniak-Vecchie z RetencjaPL, która wskaże konieczność posiadania masterplanu przy planowaniu skutecznej retencji w mieście.

Powrót