Światowy Dzień Wody

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day).

 

To święto obchodzone 22 marca, ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ podczas Szczytu Ziemi 1992 w Rio de Janeiro w Brazylii. Myślą przewodnią tego globalnego święta jest uświadomienie relacji między roztropną gospodarką wodną i kondycją społeczną ludzi. W filozofii zrównoważonego rozwoju, którą w życie wdraża ONZ, WASH (akronim utworzony od słów „water, sanitation and hygiene”) jest jednym z kluczowych problemów zdrowia publicznego. Każdego roku Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem, który pokazuje ideę święta od innych stron. Przykładowo, w 1995 roku temat brzmiał „Kobiety a woda”, w 1998 „Wody podziemne – niewidoczne zasoby”, w 2001 „Woda a zdrowie”, a w 2014 „Woda i energia”. W tym roku Światowy Dzień Wody odbędzie się pod hasłem „Leaving no one behind” (z ang. – nie pozostawiając nikogo w tyle), które kładzie nacisk na solidarność wobec problemów związanych z wodą.*

 

Dzisiejszy dzień to dobry moment, by przypomnieć, że wodę należy szanować 💧💦 Korzystajmy więc z niej w sposób odpowiedzialny!

 

Kilka podpowiedzi jak to robić, znajduje się pod linkiem: OSZCZĘDZAJ WODĘ

 

 

*Źródło: https://pan.pl/dzienwody/

Powrót