2,5 mld zł na projekty wodno-ściekowe: rusza nabór wniosków

cover-387222_1920

NFOŚiGW ogłosił II nabór wniosków do konkursu w ramach działania 2.3 POIiŚ 2014-2020 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Wnioski będą przyjmowane od 31 maja do 31 lipca br.

Typy projektów, które mogą startować w konkursie, to te dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM, a także realizowane w regionach lepiej rozwiniętych (województwo mazowieckie) w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM.

Pieniądze na rozdział kanalizacji i inteligentne systemy zarządzania

Zgodnie z regulaminem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wspierane będą projekty dotyczące budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków, zagospodarowania osadów ściekowych obejmujące procesy odzysku lub unieszkodliwiania, a także budowy lub modernizacji systemów kanalizacji sanitarnej (w tym rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową).

Więcej na stronie: http://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Ponad-2-mld-zl-na-projekty-wodno-sciekowe-nabor-wnioskow-2171.html

Powrót