25 tys. zł czeka na zwycięzcę konkursu na pracę popularnonaukową

Po raz drugi rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Henryk Krawczyk, ogłosił konkurs na monografię popularnonaukową. Czas na złożenie konspektu pracy mija 1 maja 2016 r., zaś termin dostarczenia gotowej monografii wyznaczono na 1 marca 2017 r. Laureat konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 25 tys. zł brutto.

Warto pamiętać, że w poprzedniej edycji konkursu na monografię popularnonaukową za najlepszą pracę uznana została publikacja pt. „Zrównoważone systemy gospodarowania wodą deszczową”. Jej autorkami są dr hab. inż. Ewa Wojciechowska, dr hab. inż. Magdalena Gajewska, mgr inż. Nadia Żurkowska, prof. Hanna Obarska-Pempkowiak oraz mgr inż. Magdalena Surówka. Publikacja ta jest adresowana do szerokiego grona odbiorców, w tym przedstawicieli administracji rządowej i samorządów, architektów, urbanistów, organizacji pozarządowych, studentów kierunków inżynierii i ochrony środowiska oraz kierunków przyrodniczych. Pozwala lepiej zrozumieć zrównoważone podejście do zagospodarowania wód deszczowych w miastach

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu na stronie: http://pg.edu.pl/ zakładka Aktualności

 

Powrót