Analiza spływu wód opadowych w Wejherowie

Nasza firma wykonała projekt mający na celu przygotowanie analizy dotyczącej określenia spływu wód opadowych na terenie Cmentarza Śmiechowskiego w Wejherowie.

 

Zakres prac i analiz przy tym projekcie obejmował:

  • analizę topografii za pomocą narzędzi GIS (Geographic Information Systems),
  • wyznaczenie kierunków i dróg spływu powierzchniowego oraz terenów bezodpływowych,
  • wyznaczenie ilości wód opadowych dla zagospodarowania terenu obecnego i prognozowanego wg projektu zagospodarowania działek,
  • pozyskanie danych wejściowych dla proponowanego obszaru opracowania: numeryczna mapa terenu (1x1m), baza danych obiektów topograficznych 10k.

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi realizacjami TUTAJ

 

Powrót