Analiza układu retencji i odwodnienia w Turku

Nasza firma realizować będzie projekt mający na celu przygotowanie koncepcji analizy układu retencji i odwodnienia ze zlewni (Zlewnia nr 1, Zlewnia nr 5) w miejscowości Turek. W ramach projektu wykonane zostaną m.in. następujące czynności:

 

  • wyznaczenie deszczy miarodajnych dla zlewni z użyciem danych z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów PANDa,
  • przygotowanie hietogramów modelowych dla deszczu lokalnego,
  • wykonanie modelu hydrodynamicznego stanu istniejącego dla celów określenia warunków pracy systemu,
  • przeprowadzenie analizy do 3 scenariuszy opadowych (deszcze o różnym natężeniu i czasie trwania),
  • przeprowadzenie analizy do 3 scenariuszy opadowych dla zlewni przy uwzględnieniu zmian klimatu dla roku 2050 oraz rozwoju planowania przestrzennego,
Powrót