Atlas PANDa polecany przez profesjonalistów

Ostatnie dziesięciolecia zmieniły filozofię zarządzania wodami opadowymi w miastach. Jesteśmy dumni, że dołożyliśmy wiele do tej zmiany i że nasi partnerzy dostrzegają ogromne korzyści z korzystania z naszych rozwiązań. Jednym z nich jest właśnie Polski Atlas Natężeń Deszczów (PANDa).

 

PANDa aktualny, lokalny model opadowy (model natężeń deszczów miarodajnych) dla miasta, który stanowić może podstawę do prawidłowego projektowania systemów odprowadzania wód deszczowych oraz służyć do zasilania modeli hydrologicznych i hydrodynamicznych systemu odwodnienia miasta. Może on być także podstawą do opracowania konkretnej koncepcji systemu odprowadzania wód opadowych z obszarów miejskich, obejmującej zastosowanie systemu retencjonowania wód opadowych oraz ich częściowego wykorzystania in-situ.

(CZYTAJ WIĘCEJ)

 

Z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów korzystają i polecają go profesjonaliści – zobacz referencje:

 

Jeśli chcesz wiedzieć dlaczego do modelowania hydrodynamicznego i wymiarowania zbiorników retencyjnych niezbędne są wiarygodne i aktualne dane z modelu deszczów i jak je uzyskać z Atlasu PANDa, pobierz już teraz nasz przewodnik:

 

Powrót