Od Atlasu PANDa do cyfrowej deszczówki

Dnia 28 września 2020 roku na zaproszenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w wydarzeniu „Genius loci” w Szklarskiej Porębie. Zgodnie z misją zapisaną w katalogu wydarzenia, Salon Kultury Nauk i Biznesu „Genius loci” jest przestrzenią skupiającą najcenniejsze umysły reprezentujące środowiska realnie wpływające na postęp i poprawę bytu oraz na kreowanie otoczenia, w którym przyjdzie nam spędzić resztę życia. Na tym prestiżowym wydarzeniu, jako beneficjenci Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój mieliśmy możliwość wygłoszenia prezentacji połączonej z dyskusją. Było nam bardzo miło, że odbiorcą naszej prezentacji było bardzo szacowne grono, a do dyskusji włączył się osobiście Pan Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek.

 

Główne tezy wystąpienia prof. Pawła Licznara pod tytułem: Od Atlasu PANDa do cyfrowej deszczówki są zawarte w komunikacie zamieszczonym w katalogu „Genius loci”. Treść komunikatu przytaczamy poniżej:

 

„Wszyscy żyjemy w epoce czwartej rewolucji przemysłowej, a więc w epoce zanikania bariery ludzie/maszyny. Coraz szerzej i wyraźniej w nasze życie prywatne i zawodowe wkracza Internet. Jest to Internet ludzi w postaci sieci społecznościowych i biznesowych, Internet rzeczy oferujący nam inteligentną mobilność, Internet usług w formie inteligentnych sieci i logistyki oraz Internet danych, z którym spotykamy się w coraz częściej budowanych inteligentnych budynkach. Coraz większą popularnością cieszy się hasło: Going digital! Z cyfryzacją, zdalną pracą, powszechnym wykorzystaniem Internetu musimy się po prostu pogodzić, zwłaszcza w czasach pandemii.

 

Czy zatem cyfryzacja może nam pomóc w poprawie gospodarki wodami opadowymi, w adaptacji systemów odwodnienia do zmian klimatu? Czy może ona zaowocować czymś dobrym, czy może przynieść odczuwalną poprawę komfortu pracy inżyniera i zwiększyć wiarygodność doboru rozwiązań projektowych? Na te pytania chcemy, abyście Państwo sami sobie odpowiedzieli po zapoznaniu się z otwartą dla wszystkich cyfrową platformą dedykowaną wodzie, a zwłaszcza projektowaniu systemów odwodnienia www.WaterFolder.com.  Liczymy, że odpowiedź będzie pozytywna!

 

Na platformie www.waterolder.com znajdziecie Państwo cały zestaw narzędzi pozwalający na dobór w Internecie, nawet z użyciem zwykłego smartfonu, konkretnych rozwiązań systemów odwodnienia, na podstawie nowo opublikowanego, wiarygodnego źródła informacji o aktualnych natężeniach deszczów miarodajnych w postaci Atlasu PANDa (Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów). A wszystko to ma swój początek w projekcie Opracowanie i wdrożenie Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa) – POIR.01.01.01-00-1428/15, dofinansowanym z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.”

 

 

Powrót