Biblioteki Revit Wavin

Wiemy, że nowoczesne projektowanie oznacza projektowanie w technologii 3D. Wiemy również, że do takiego projektowania konieczny jest odpowiedni „wsad produktowy”.  Dlatego firma WAVIN wprowadziła na rynek biblioteki, czyli tzw. rodziny produktów do programu Revit.

 

Biblioteki te pozwalają na projektowanie 3D w programie Revit wszystkich instalacji znajdujących się w budynkach, poczynając od systemów kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wody użytkowej, instalacji grzewczych po technologiczne. Firma oferuje także paczki, które umożliwiają projektowanie w technologii BIM zbiorników retencyjno – rozsączających w oparciu o skrzynki Wavin Q-Bic Plus. Projektując zbiorniki przy użyciu paczki Wavin Q-Bic Plus powstaje nie tylko model wraz ze specyfikacją, ale także gotowe zestawienia materiałów, szablony opisów oraz bieżąca walidacja wprowadzanych parametrów.

 

 

Wprowadzane biblioteki to nie tylko baza rysunków 3D

Wprowadzane biblioteki to nie tylko baza rysunków 3D wraz z informacjami o produkcie, ale również szereg udogodnień dla projektanta, który dla poprawnego projektowania nie musi znać całego zakresu pojedynczych produktów występujących w ofercie Wavin. Biblioteki Revit Wavin posiadają automatyczne funkcje łączące rury i dobierające zoptymalizowane kształtki pod kątem ich ilości i wielkości połączenia z pionami i poziomami instalacji. Umożliwia to bardzo szybkie rysowanie, a system alertów pojawiających się w przypadku nieprawidłowego zastosowania rozwiązania, które nie występuje w naszej ofercie eliminuje błędy projektowe do minimum. Dzięki tej funkcjonalności nie rysujemy instalacji z elementów, nie składamy jej jak z klocków tylko łączymy ze sobą same rury, a program automatycznie dobiera kształtki i zestawia je w zestawieniach materiałowych przygotowanych w naszych bibliotekach dla każdego systemu osobno.

 

Co jeszcze oferują Biblioteki Revit Wavin

Kolejną przewagą nad domyślnymi systemami stosowanymi w Revicie jest możliwość rysowania instalacji tylko pod kątami takimi, jak w rzeczywistości pozwalają na to kąty kształtek. Nie ma kątów dowolnych, których nie da się kupić na rynku, a są tylko takie, które realnie występują. To eliminuje kolizje na budowie i jest w pełni zgodne z ideologią BIM. Idąc dalej w trosce o poprawność danych w projekcie instalacji wprowadziliśmy do naszych bibliotek system kontroli długości rur, który wykrywa długości rur niezgodne z długościami handlowymi i umożliwia korektę długości tych rur.

 

Zobacz jak możesz pobrać biblioteki Wavin dla Revit

 

Zachęcamy również do zapoznania się z filmem.

Powrót