Brakuje pieniędzy na melioracje

Polska będzie wnioskowała podczas przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej w 2017 r. o zgodę na wydatkowanie unijnych pieniędzy na inwestycje w melioracje – poinformował w czwartek na posiedzeniu sejmowej Komisji rolnictwa wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski.

W perspektywie 2014-2020 zadania z zakresu gospodarki wodnej w rolnictwie nie są finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020, a jedynym źródłem finansowania tych zadań będą środki polityki spójności na lata 2014-2020 – głównie Regionalne Programy Operacyjne. Jednak finansowanie ze środków polityki spójności będzie ograniczone tylko do projektów z zakresu ochrony przed powodzią i retencji wodnej – poinformował wiceminister. Oznacza to, że obecnie nie ma możliwości dofinansowania ze środków unijnych projektów obejmujących wykonywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz niezbędnych do ich funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych podstawowych; nie ma też środków na kształtowanie koryt cieków naturalnych istotnych dla rolnictwa. Dlatego prowadzone są analizy dotyczące możliwości wykorzystania środków PROW 2014-2020 na melioracje – poinformował Babalski.

Więcej na stronie: http://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Brakuje-pieniedzy-na-melioracje-1934.html

 

Powrót