Branża wod-kan ostrzega: ceny wody wzrosną nawet o 20 procent

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie apeluje do Ministra Środowiska o powrót do dotychczasowego sposobu naliczania opłat za pobór wody dla celów zaopatrzenia ludności, a także o zmianę terminu wejścia w życie ustawy Prawo wodne.

Zmiany stawek opłat za korzystanie ze środowiska przewidziane w projekcie Prawa wodnego spowodują drastyczny wzrost kosztów przedsiębiorstw wod-kan, a w efekcie kilkunastoprocentowe podwyżki cen wody – alarmuje Izba.

Obecnie średnia stawka opłaty za pobór wody podziemnej dostarczanej do spożycia przez ludzi wynosi ok. 0,07 zł/m sześc. Po zmianach wyniesie ona średnio 0,49 zł/m sześc., a w największych miastach nawet 0,70 zł/m sześc. Dla przedsiębiorstw wodociągowych oznacza to wzrost opłaty środowiskowej o 700 proc., dla największych z nich – nawet o 1000 proc.

W cenie wody (średnia cena to 3-4 zł netto za 1 m sześc.) dostarczanej do odbiorców w Polsce zawarte będzie zatem od kilkunastu do dwudziestu kilku procent opłaty środowiskowej.

Więcej na stronie: http://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Branza-wod-kan-ceny-wody-moga-wzrosnac-20-proc-2405.html

Powrót