Bydgoszcz: modernizacja kanalizacji deszczowej za ponad 216 mln zł.

Ponad 216 mln zł będzie kosztować gruntowna modernizacja części sieci kanalizacyjnej w Bydgoszczy. Ma ona potrwać cztery lata. Zbudowane zostaną m.in. nowe kanały deszczowe, zbiorniki retencyjne i oczyszczalnie ścieków.

Inwestorem jest spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja (MWiK), która należy do miasta.

– W Bydgoszczy mamy dobry i uporządkowany, wzorcowy w skali kraju system wodociągowy i ścieków, natomiast system deszczowy pozostawia wiele do życzenia. Obecnie przystępujemy do projektu budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej i dostosowania jej do zmian klimatycznych. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2021 – powiedział prezes MWiK Stanisław Drzewiecki w środę na konferencji prasowej.

Drzewiecki podkreślił, że dotychczasowa sieć kanalizacji deszczowej jest przeciążona z powodu błędów projektowych popełnionych w przeszłości i zmian charakterystyki opadów. Jest też niedostosowana do obecnych sposobów zagospodarowania terenów, jak betonowanie i asfaltowanie placów. Sieć znajduje się w złym stanie technicznym, a także jest niedrożna wskutek zamulenia osadami.

Zaznaczył, że niedostateczny stan sieci kanalizacji deszczowej powoduje zalania i podtopienia budynków, ulic i placów, uszkodzenia dróg i torowisk tramwajowych oraz utrudnienia komunikacyjne.

Inwentaryzacja sieci deszczowej i analiza opadów

W ramach inwestycji zostaną zbudowane kanały deszczowe o długości 14 km, powstanie 66 zbiorników retencyjnych, w tym cztery zbiorniki z możliwością wykorzystania zgromadzonej wody do podlewania zieleni miejskiej oraz 22 oczyszczalnie ścieków deszczowych i 11 wlotów do rzek. Przebudowane zostaną istniejące kanały deszczowe, które zostaną wyposażone w urządzenia regulacyjne, jak klapy i zawory. Około 90 km kanałów zostanie poddanych renowacji i czyszczeniu.

Przed opracowaniem projektów modernizacji m.in. przeprowadzono inwentaryzację sieci kanalizacji deszczowej, rowów i zbiorników otwartych, przeglądy studni i kanałów, a także analizę opadów w ostatnich 30 latach.

Inwestycja ma zagwarantowane dofinansowanie z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko w wysokości 130 mln zł. Pozostała część kosztów zostanie sfinansowana ze środków własnych MWiK. Harmonogram inwestycji przewiduje, że umowa na dofinansowanie projektu zostanie podpisana w kwietniu, wyłonienie wykonawców zostanie przeprowadzone do maja do października, a roboty budowlane potrwają od listopada 2017 r. do października 2021 r.

 

Więcej na stronie: http://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Bydgoszcz-modernizacja-kanalizacji-deszczowej-216-mln-zl-3071.html

Powrót