Ceny wody pod kontrolą. Regulator powstanie do końca października.

Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przewidująca m.in. wprowadzenie krajowego regulatora cen wody, ma być przyjęta przez rząd do końca października.

Regulator ma zacząć działać od stycznia przyszłego roku. – Ustawa o regulatorze cen wody jest przygotowywana dlatego, że samorządy pod pretekstem zmiany Prawa wodnego próbują podnosić ceny wody. Chcemy więc wprowadzić regulator cen wody, na wzór Urzędu Regulacji Energetyki, żeby nie było pretekstu do podwyżek. Nie ma bowiem podstaw do tego, żeby cena wody rosła – wyjaśnił PAP szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Henryk Kowalczyk.

Projekt jest już gotowy. – Przygotowaliśmy go wspólnie z UOKiK. Gospodarzem będzie pewnie Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Powołanie regulatora nastąpi w drodze ustawy. Chcę, by rząd przyjął ten projekt do końca października, a regulator zaczął działać od nowego roku – wskazał szef SKRM.

 

Więcej na stronie: http://portalkomunalny.pl/regulator-cen-wody-do-konca-pazdziernika-362983/

 

Powrót