Co mówi nowe Prawo wodne na temat suszy?

Polska jest jednym z najuboższych pod względem zasobów wody krajów europejskich, a zmiany klimatyczne jeszcze pogarszają tę sytuację. Czy nowa ustawa Prawo wodne wprowadzi zapisy zapobiegające suszy i jej skutkom wyjaśnia mecenas Daniel Chojnacki.

 

Problematyka suszy w projekcie ustawy Prawo wodne z dnia 11 sierpnia br. zawiera się w głównej mierze w Dziale IV projektu dotyczącym zarządzania ryzykiem powodziowym i ochrony przed suszą. Jak tłumaczy mec. Daniel Chojnacki, Counsel w Praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii Domański Zakrzewski Palinka – Tytuł tego działu może być mylący, ponieważ, podobnie jak w przypadku dotychczasowej ustawy Prawo wodne, przepisy związane z suszą dotyczą przeciwdziałania skutkom suszy, a zatem regulacje dotyczą przede wszystkim następstw, nie zaś przyczyn wystąpienia suszy.

Plany przeciwdziałania skutkom suszy w innych rękach

Podstawowym instrumentem w komentowanym zakresie pozostają plany przeciwdziałania skutkom suszy, jednak w projekcie nowej ustawy nie przewiduje się osobnych planów dla obszarów dorzeczy oraz regionów wodnych. – W myśl projektu, plany mają powstawać „z uwzględnieniem podziału kraju na obszary dorzecza i regiony wodne”. Mając na względzie, że w odniesieniu do planów przewidzianych na podstawie przepisów dotychczasowych przeprowadzono konsultacje społeczne, lecz dokumentów nie przyjęto, koniecznym może być powtórzenie procedury ich opracowania i przyjęcia. Z drugiej strony, projekt ustawy Prawo wodne nie wprowadza zmian do obecnie stawianych planom wymagań co do ich treści, a zatem nie sposób obecnie wyrokować na temat ich przyszłego kształtu – mówi D. Chojnacki.

 

Więcej na stronie: http://portalkomunalny.pl/mowi-nowe-prawo-wodne-temat-suszy-335217/

Powrót