Dokumenty planistyczne ważne dla gospodarowania wodami przyjęte.

Rada Ministrów przyjęła plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy Odry, Wisły i Pregoły oraz plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Niemna, Łaby, Świeżej, Jarft, Pregoły i Ücker.

landscape-1665069 Plany zarządzania ryzykiem powodziowym

(PZRP) są dokumentami planistycznymi mającymi na celu zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego na terenach zagrożonych.

W ramach PZRP przewidziana jest w szczególności budowa przeciwpowodziowych zbiorników retencyjnych, zwiększenie przepustowości rzek na odcinkach, gdzie wody powodziowe stwarzają zagrożenie w wyniku naturalnych i sztucznych zatorów oraz zapewnienie kompleksowej i dostosowanej do warunków lokalnych ochrony powodziowej. Obejmują one również wdrożenie systemu informatycznego ostrzegającego przed powodzią, a także zintegrowaną politykę informacyjną i edukacyjną w tym obszarze.

Łączna wartość przewidzianych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym inwestycji dla całego kraju sięgnęła ok. 11,645 mld zł. Inwestycje są zaplanowane do realizacji w okresie od 2016 r. do 2021 r.

 

Więcej na stronie: http://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Dokumenty-planistyczne-wazne-dla-gospodarowania-wodami-przyjete-2686.html

Powrót