Nowości na platformie WaterFolder – kalkulator doboru systemów spłukiwania zbiorników retencyjnych i kanałów

Dostarczenie kalkulatora doboru systemów spłukiwania zbiorników retencyjnych i kanałów opartego na danych z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa) dla firmy Meva – Pol.

 

Cel projektu

Celem projektu było stworzenia kulkulatora doboru systemów spłukiwania zbiorników retencyjnych i kanałów bazującego na danych z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa), który zawiera aktualne informacje o natężeniach deszczów miarodajnych dla wszystkich miast w Polsce.

 

 

Opis projektu

Kalkulator doboru systemów spłukiwania zbiorników retencyjnych i kanałów powstał we współpracy z firmą Meva – Pol. Zbiorniki retencyjne wymagają regularnego usuwania sedymentujących zanieczyszczeń; dotyczy to również kanałów, zwłaszcza tych o małym spadku, prowadzących wody przy zbyt małej prędkości przepływ.  Ekonomicznym i wygodnym rozwiązaniem jest zastosowanie systemów automatycznego spłukiwania w zbiornikach i prostych urządzeniach spłukujących w kanałach. System automatycznego spłukiwania zbiorników retencyjnych HYDROSELF wykorzystuje energię ścieków spiętrzonych w otwartych komorach spiętrzających wydzielonych w zbiorniku. Ściana oddzielająca komory spiętrzające od reszty zbiornika jest wyposażona w uchylne wrota oraz zawory zwrotne.

Kalkulator dostępny jest w aplikacji WaterFolder www.waterfolder.com 

Powrót