Drogowe studzienki wpustowe Tegra RG – zagadnienia eksploatacyjne

Zadaniem studzienek drogowych z wpustami jest zbieranie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych oraz odprowadzenie ich do kanalizacji lub innych odbiorników (np. rowów lub coraz powszechniejszych systemów zagospodarowania wody zawierających zbiorniki retencyjne lub systemy rozsączania wody w gruncie). Podziemną część studzienki ściekowej najczęściej stanowi studzienka osadnikowa, natomiast zwieńczenie (część powierzchniową) różne typy wpustów pozwalających na zbieranie wody z nawierzchni. Studzienki ściekowe przed wprowadzeniem do odbiornika zatrzymują zanieczyszczenia opadające i w związku z tym muszą być okresowo czyszczone. Dowiedz się więcej o zagadnieniach eksploatacyjnych studzienek drogowych: https://bit.ly/2TVQtg4 

Powrót