FEnIKS – pozyskaj fundusze europejskie z nami!

Zapraszamy do lektury naszego bloga – jak przygotować dobry projekt pod dofinansowanie z Funduszów Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS).

FEnIKS, czyli jaki projekt uzyska 85% dofinansowania?

 

Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie ryzykom związanym z klęskami żywiołowymi, a także odporność miast, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego to praca, którą wykonujemy wspólnie z Państwem od kilku lat.

 

Mając to na uwadze, wracamy do Państwa z nowymi perspektywami finansowymi – Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027.

 

FEnIKS to następca Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) realizowanego w Polsce w latach 2014-2020 i stanowi kolejną szansę na rozwój infrastruktury zwiększającej odporność miast na zmiany klimatu.

 

Dofinansowanie będzie można pozyskać na inwestycje między innymi z zakresu:

• efektywności energetycznej i zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, w tym poprzez OZE, sieci energetyczne i gazowe, poprawę efektywności budynków, wysokosprawną kogenerację, systemy ciepłownicze, chłodnicze,
• adaptacji do zmian klimatu, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony przyrody w zakresie m.in. gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ),
• zmniejszenia emisji w transporcie w zakresie transportu intermodalnego oraz elektromobilności.

 

W poprzednich latach pomagaliśmy pozyskać środki na zrealizowanie inwestycji związanych z wodami opadowymi.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani, chętnie umówimy się na spotkanie i opowiemy jak pracujemy z naszymi Klientami.

 

Zapraszamy do kontaktu:
Szerzej będziemy też mówić o temacie podczas konferencji Stormwater Poland 2023 w dniach 27-28.09.2023 – Program przedstawimy już w maju na stronie www.stormwaterpoland.com
Powrót