Gdańsk rusza z konsultacjami po lipcowej powodzi.

Władze Gdańska chcą rozmawiać z mieszkańcami o przeciwdziałaniu skutkom nagłych i obfitych opadów deszczu. Do 8 tys. mieszkańców trafią listy z zaproszeniami do rozmów. Miasto wybierze 63 osoby, których opinia pomoże w podjęciu decyzji dotyczących systemu przeciwpowodziowego w Gdańsku. Koszt konsultacji to ok. 120 tys. zł.

Niebawem w Gdańsku rozpoczną się konsultacje społeczne na temat przeciwdziałania skutkom nagłych i obfitych opadów deszczu, które zdaniem władz miasta zostały wywołane przez zmiany klimatyczne. Ich wystąpienie mieszkańcy Trójmiasta mogli doświadczyć w połowie lipca tego roku, kiedy to właśnie spadł obfity deszcz.

– Szukamy różnych dróg, kanałów do rozmowy z gdańszczanami, bo nie ma cudownych rozwiązań. Nową formą jednak w Gdańsku będzie panel obywatelski – mówi Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska.

Przygotowania do niego rozpoczną się jesienią tego roku. Całe przedsięwzięcie pochłonie 120 tys. zł.


Jak będą wybierani mieszkańcy do panelu?

Do panelu będą zapraszani mieszkańcy, którzy są zarejestrowani w rejestrze wyborców. Spośród nich zostanie wylosowanych 8 tys. osób. Podczas wyboru tej liczby zostanie uwzględnione kryterium m.in. liczby mieszkańców danej dzielnicy. Następnie przesłane zostaną drogą pocztową imienne zaproszenia do udziału w panelu. Po raz pierwszy w Gdańsku wysyłkę zaplanowano po 2 listopada.

Gdy taki list trafi do skrzynki pocztowej, jego adresat może zgłosić zainteresowanie udziałem w panelu poprzez stronę internetową lub telefonicznie.

Więcej na stronie: http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Gdansk-rusza-z-konsultacjami-po-lipcowej-powodzi-n105904.html#tri

 

Powrót