W Gdańsku powstał mobilny reaktor SBR do oczyszczania ścieków.

Mobilny reaktor SBR do oczyszczania odcieków z procesów przeróbki osadu w oczyszczalniach ścieków to projekt Katedry Technologii Wody i Ścieków z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

2

Usuwanie związków azotu i fosforu ze ścieków w procesach oczyszczania jest zadaniem niezwykle istotnym, a przy tym bardzo kosztownym. Poważnym źródłem azotu dopływającego do części biologicznej komunalnych oczyszczalni ścieków są wewnętrzne odcieki, powstające z odwadniania osadów z komór fermentacyjnych (tzw. „wody poosadowe” – mogą stanowić aż do 30% całkowitej ilości azotu zawartego w dopływie do oczyszczani). Dlatego właściwe oczyszczanie wód poosadowych może wpłynąć na koszty eksploatacji całej oczyszczalni ścieków. Taką możliwość można zyskać dzięki biologicznemu oczyszczaniu wewnętrznych odcieków w tzw. bocznym ciągu oczyszczania.

W ramach projektu Politechniki Gdańskiej skonstruowano pilotowy reaktor typu SBR, który umożliwia mobilne oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego, gdzie wszystkie fazy zachodzą w jednym zbiorniku, który pełni funkcje komory napowietrzania oraz osadnika. Taka konstrukcja może być wykorzystywana w dowolnej oczyszczalni, zainteresowanej wykonaniem badań nad oczyszczaniem odcieków z gospodarki osadowej. Reaktor został przetestowany w skali technicznej w dwóch oczyszczalniach komunalnych: Grupowej Oczyszczalni Ścieków Dębogórze i w Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie.

Więcej na stronie: http://portalkomunalny.pl/gdansku-powstal-mobilny-reaktor-sbr-oczyszczania-sciekow-337428/

Powrót