GIShub – aplikacja do zarządzania majątkiem sieciowym oraz rozliczania opłat do Wód Polskich

Zachęcamy do zapoznania się z naszą aplikacją GIShub, która służy do zarządzania majątkiem, inwentaryzacji sieci i obiektów w układzie geograficznie zorientowanym, a także, po uprzednim wprowadzeniu danych o zlewniach, pozwala na automatyczne generowanie wartości opłat do Wód Polskich.

 

Aplikacja GIShub dostępna jest w dwóch modułach: Opłat oraz Eksploatacji (czytaj więcej)

 

Główne korzyści aplikacji to:

  • jednolita baza danych o zlewni i systemie odwodnienia: sieci, obiektach (Moduł Eksploatacji);
  • baza danych zorientowana przestrzennie;
  • prosta i intuicyjna obsługa;
  • ustalenie i wprowadzenie danych według przyjętej metodyki obliczania opłat;
  • indywidualne dostosowanie aplikacji do potrzeb klienta (Moduł Eksploatacji);
  • przygotowywanie zindywidualizowanych raportów;
  • możliwość rozszerzenia aplikacji o kolejne moduły.

 

Więcej informacji na stronie: Aplikacja GIShub

Powrót