uksztaltowanie_terenu

Warto zwrócić uwagę na położenie Gliwic, rozciętych doliną Kłodnicy. Świetnie pokazuje to załączony numeryczny model terenu miasta.