Inspiracje deszczowe

Szanowni Państwo,

 

zapraszamy na drugą sesję pod tytułem Inspiracje deszczowe.

 

W przestrzeni publicznej często słyszymy hasło: „Stop suszy”. Upał, brak wody, susza, pustynnienie, a więc wszystko to czego mogliśmy doświadczyć zeszłego lata, staje się szczególnie uciążliwe, gdy zapominamy o retencji. Stawiajmy zatem na retencję wody blisko nas. Próbujmy wykorzystywać do tego sprawdzone naturalne rozwiązania, ale także rozwiązania inżynierskie naśladujące przyrodę. Dedykujemy temu drugi blok konferencji pt: Inspiracje deszczowe. 

 

Jest on przestrzenią do burzy mózgów dotyczącej rozwiązań i technologii z całego świata, ale także z Polski, służących odtwarzaniu utraconej retencji oraz prawidłowemu gospodarowaniu wodami opadowymi. Chcemy przy tym poszukiwać inspiracji wykraczających ponad domyślny podział na wody opadowe, wody podziemne, wody płynące w korytach. Stawiamy tezę, że woda jest jedna i jest zarówno wyzwaniem, jak i zasobem dla każdego mieszkańca dużej metropolii oraz małego miasta.

 

Wraz z Pawłem Licznarem serdecznie zapraszamy.

 

Powrót