Inteligentne zarządzanie siecią kanalizacyjną

Rozwój technologii jest w stanie napędzić każdą branżę. „Smartfonizacja”, wzrost sztucznej inteligencji, innowacje w obszarze Internet of Things (IoT) – każde z tych usprawnień podnosi efektywność działania poszczególnych biznesów i poprawia ich bieżące funkcjonowanie. Nie inaczej jest z sektorem energetycznym i gospodarką wodną. Rozwiązania, takie jak oprogramowanie do zarządzania siecią kanalizacyjną pozwalają jednak nie tylko usprawnić pracę, ale również minimalizować potencjalny negatywny wpływ systemów wodnych na środowisko.

 

O roli technologii w zarządzaniu siecią kanalizacyjną

 

Woda jest niezwykle nieprzewidywalnym żywiołem – zarówno dla pojedynczego człowieka, jak i dla firm trudniących się gospodarką wodną. Błyskawiczne reagowanie na wszelkiego rodzaju niespodziewane zmiany w natężeniu opadów czy poziomie wód, pozwalają nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo w przestrzeniach miejskich, ale także znacząco wpłynąć na efektywność zarządzania siecią kanalizacyjną. Rozwój technologii, ze sztuczną inteligencją i IoT na czele, pozwolił na stworzenie rozwiązań, które mogą w dużym stopniu zapobiec powtarzającym się problemom.

 

 

Czym jest Sewerflex?

 

Sewerflex jest oprogramowaniem wdrażanym przez firmę Krüger z grupy Veolia, które pozwala sterować siecią kanalizacyjną w zdalny i inteligentny sposób. U podstaw jego działania leży chęć minimalizowania przelewów z kanalizacji ogólnospławnej (ang. Combined Sewer Overflow, CSO) poprzez sterowanie siecią kanalizacyjną w czasie rzeczywistym. Pozwala to na błyskawiczne reagowanie na wszelkie problemy z siecią, jak również na bieżące dostosowywanie nastaw zasuw i pomp. Służy temu m. in. moduł dynamicznej oceny ryzyka przelewu (zrzutu ścieku nieoczyszczonego), który automatycznie reguluje funkcjonowanie sieci na podstawie inteligentnego algorytmu.

 

Oprogramowanie posiada również funkcję predykcyjną, która pozwala na przewidywanie zwiększonych opadów, a co za tym idzie, dostosowanie systemu do nadchodzących pogodowych wyzwań. Warto również zauważyć, że Sewerflex przez inteligentne sterowanie w czasie rzeczywistym optymalizuje wykorzystanie operacyjne istniejących zbiorników oraz infrastruktury sieciowej i oczyszczalni ścieków. Ma to na celu redukcję zanieczyszczenia środowiska, co osiągane jest znacznie niższym kosztem niż w przypadku budowy niezbędnych dodatkowych zbiorników lub kolektorów.

 

 

Jak Sewerflex sprawdza się w praktyce?

 

Jednym z najbardziej efektownych przykładów wykorzystania systemu Sewerflex jest inwestycja realizowana w zlewni oczyszczalni Lynetten oraz oczyszczalni Avedøre w Kopenhadze. Jej celem było nie tylko zwiększenie możliwości reagowania na bieżące zmiany w poziomie wód opadowych, ale także wdrożenie proekologicznych rozwiązań do eksploatowanej sieci kanalizacyjnej.

 

Zespół pracujący nad rozwiązaniem uznał Sewerflex za niezwykle efektywne i przydatne w pracy sieci kanalizacyjnej narzędzie. Oprogramowanie pozwoliło na znaczące zwiększenie kontroli nad wodami opadowymi i znacznie szybsze reagowanie na potencjalne, nieoczekiwane zmiany – liczba przelewów nieoczyszczonych wód opadowych zmniejszyła się aż o 75% w zlewni oczyszczalni Lynetten oraz 50% w zlewni oczyszczalni Avedøre.

 

Zastosowanie Sewerflex umożliwiło także znacznie dokładniejszy nadzór nad jakością zrzutu odprowadzanego do środowiska – w przypadku zlewni Lynetten redukcja objętości ścieków wprowadzanych bezpośrednio do zbiorników wodnych wyniosła 30%[1]. Ponadto analizy wykazały, że operator sieci kanalizacyjnej w Kopenhadze będzie w stanie osiągnąć swoje cele środowiskowe w zakresie maksymalnie dziesięciu zrzutów bezpośrednio do morza na rok. I to kosztem około 83-94% niższym niż w przypadku konieczności budowy dodatkowego zbiornika.

 

Wdrożenie oprogramowania Sewerflex przeprowadzono także w zlewni w Kolding. Zespół inżynierów wskazał, iż zastosowanie systemu sterowania w czasie rzeczywistym zaowocowało zmniejszeniem liczby CSO aż o 30-40%. Wdrożenie tego rodzaju narzędzi pozwoliło także na obniżenie nakładów inwestycyjnych na sieć (CAPEX) aż o 22%.

 

To niezwykle obiecujące wyniki, które pozwalają wnioskować, iż rozwiązania, takie jak Sewerflex będą stanowić przyszłość inteligentnych sieci kanalizacyjnych. Mają bowiem zdolność nie tylko do bieżącego dostosowywania ustawień systemu do objętości wód opadowych, ale także regulowania jakości ścieków, które znajdują się w kanalizacji. I to w zupełnie automatyczny sposób!

 

 

Przyszłość jest dziś

 

Firma Veolia już dziś zajmuje się wdrażaniem oprogramowania, które pozwala na redukowanie negatywnego wpływu wód opadowych na funkcjonowanie miast i całego środowiska naturalnego. Choć pierwsze wdrożenia w tym obszarze miały miejsce jeszcze w 1992 roku, to właśnie obecnie, dzięki rozwojowi technologii, możliwe jest stosowanie rozwiązań, które w wyraźny sposób wpływają na zmniejszenie liczby przelewów wód opadowych i wzrost „proekologiczności” całego systemu.

 

Sewerflex jest tego znakomitym przykładem. Jak bowiem pokazują przytoczone wyżej dane, inwestycja w inteligentne oprogramowanie zwróci się w bardzo szybkim czasie – gwarantując zarówno poprawę efektywności sieci, jak i przystosowanie systemu do wyzwań związanych z poprawą jakości środowiska naturalnego.

 

 

[1] http://technomaps.veoliawatertechnologies.com/processes/lib/_casestudies_/3775-Lynetten_STAR_Utility-solutions_CS_.pdf

Powrót