Inwestycje wod-kan mogą zdobyć ponad 75 mln zł dofinansowania z UE.

Ponad 75 mln zł czeka na chcących zrealizować inwestycje w ramach regionalnych programów operacyjnych w Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz na terenie województwa zachodniopomorskiego. Ogłoszone konkursy dotyczą przedsięwzięć związanych z gospodarką wodno-ściekową oraz ochroną przyrody.

water-1246643

Ogłoszono nabór w ramach poddziałanie 4.2.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego dla beneficjentów realizujących projekty na terenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Dofinansowanie przeznaczone będzie na przedsięwzięcia dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy i/lub modernizacji zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach uwzględnionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Do rozdysponowania jest ponad 33 mln zł. Wnioski będą przyjmowane od 30 listopada do 31 stycznia przyszłego roku.

 

Więcej na stronie: http://portalkomunalny.pl/inwestycje-wod-kan-ochrona-przyrody-woj-dolnoslaskim-zyskaja-33-mln-zl-ue-337198/

Powrót