Iwona Koza będzie pełnomocnikiem ds. organizacji Wód Polskich.

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Iwona Koza została powołana przez ministra środowiska na stanowisko pełnomocnika ds. organizacji Wód Polskich. Będzie odpowiedzialna za proces organizacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

– Najważniejsze (…) będzie zapewnienie efektywnego sposobu finansowania gospodarki wodnej – powiedziała miesięcznikowi „Wodociągi-Kanalizacja” Iwona Koza.

– Nowe Prawo wodne wprowadza opłaty za usługi wodne, które przekraczają zakres zwykłego lub powszechnego korzystania z wód. Ich wysokość ustalą Wody Polskie, dla których właśnie te opłaty będą podstawowym źródłem finansowania. W wieloletniej perspektywie ma to doprowadzić do tego, że zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce będzie finansowało się samo – przewiduje prezes KZGW.

PGW Wody Polskie ma ruszyć 1 stycznia 2018 r. dzięki ustawie Prawo wodne. Wody Polskie będą realizowały politykę gospodarowania wodami na każdym poziomie – zlewni, regionu wodnego oraz dorzecza.

W struktury Wód Polskich zostaną włączone Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) oraz regionalne zarządy gospodarki wodnej (RZGW).

 

Więcej na stronie: http://portalkomunalny.pl/iwona-koza-bedzie-pelnomocnikiem-ds-organizacji-wod-polskich-362805/

Powrót