Jak to robią nasi sąsiedzi?- o sesji rozpoczynającej drugi dzień konferencji

Drugi dzień konferencji rozpoczniemy blokiem: „Jak to robią nasi sąsiedzi? – gospodarowanie wodami opadowymi w regionie Europy Centralnej i Wschodniej.

 

Kropla deszczu spadająca na ziemię nie rozumie pojęcia własności i granic, ocieplenie klimatu jest też zjawiskiem globalnym. Nie można efektywnie zapobiegać ociepleniu klimatu i wdrażać strategie adaptacji z perspektywy tylko jednego interesariusza lub kraju. Zawsze też warto podpatrywać co inni robią lepiej od nas, warto dzielić się wzajemnie swoim doświadczeniem.

 

Wychodząc temu naprzeciw czwarty blok konferencji nosi nazwę: Jak robią to nasi sąsiedzi?

 

Do udziału w tym bloku zapraszamy prelegentów z sąsiadujących z nami państw, po to aby powiedzieli jak wygląda stan gospodarki wodami opadowymi, jakie stoją przed nimi wyzwania, gdzie widzą swoje szanse, z czego są dumni?

 

Przynajmniej na czas trwania tej sesji chcemy, aby nasza konferencja stała się konferencją o skali regionalnej. Stawiamy sobie wyżej poprzeczkę, bo chcemy stać się platformą do integracji środowiska wód opadowych nie tylko w Polsce, ale na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. To projekt bardzo ambitny i wymagający zapewne wielu lat, ale wierzymy, że z Państwa pomocą możemy go zainicjować w marcu 2020 roku w Gdańsku.

 

Wraz z Renatą Woźniak-Vecchie – Kierownikiem Działu Modelowania serdecznie zapraszamy na konferencję.

 

 

Powrót