Mamy już 20 wdrożeń z użyciem Atlasu PANDa w całej Polsce.

Coraz więcej miast korzysta z modelu opadowego PANDa oraz modelu prognozowanych opadów deszczu do 2050 opartych na danych z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa). Są wśród nich między innymi: Bydgoszcz, Poznań, Łódź, Gliwice, Słupsk, czy Rumia. Pełna lista miast znajduje się na poniższej.

Kliknij w mapę i sprawdź pozostałe realizacje PANDa.

 

 

Czym jest model opadowy PANDa?

 

Opracowanie PANDa zawiera aktualny, lokalny model opadowy (model natężeń deszczów miarodajnych) dla miasta, który stanowić może podstawę do prawidłowego projektowania systemów odprowadzania wód deszczowych oraz służyć do zasilania modeli hydrologicznych i hydrodynamicznych systemu odwodnienia miasta. Może on być także podstawą do opracowania konkretnej koncepcji systemu odprowadzania wód opadowych z obszarów miejskich, obejmującej zastosowanie systemu retencjonowania wód opadowych oraz ich częściowego wykorzystania in-situ.

 

Zachęcamy również do obejrzenia krótkiego filmiku na temat Polskiego Atlasu Natężeń Deszczu.

 

 

 

 

Opracowanie i wdrożenie Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa) – POIR.01.01.01-00-1428/15, to projekt który jest dofinansowany został z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Powrót