Kolejna edycja konferencji Stormwater Poland za nami!

„Z podjęciem zdecydowanych działań nie można zwlekać, trzeba zacząć już dziś – począwszy od szerokiej i powszechnej edukacji, realizacji projektów z zakresu błękitno-niebieskiej infrastruktury oraz wdrażania strategii mających na celu ochronę tego życiodajnego surowca.” przekonywała do tego p. Danuta Kamińska, reprezentująca Partnera Strategicznego konferencji Stormwater Poland – Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, podczas otwarcia wydarzenia.

Właśnie w tym celu, w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym zebrało się znakomite, międzynarodowe grono ekspertów ze świata nauki, biznesu oraz sektora publicznego. W konferencji wzięło udział ponad 450 osób, kolejnych stu uczestników była z nami dzięki formule on-line. Mieliśmy okazję wysłuchać niemal 50 prelegentów z Polski, Niemiec, Danii, Wielkiej Brytanii, Belgii oraz Finlandii. Frekwencja oraz zaangażowanie pokazało, że hasło przewodnie tegorocznej edycji „Czas na deszczówkę”, to nie pusty slogan, a realna i nagląca potrzeba wobec narastających zmian klimatu, z którymi musimy się obecnie mierzyć.

Konferencja podzielona została na cztery bloki tematyczne:

Wykonane na Śląsku (Made in Silesia) – to nie przypadek, że konferencja poświęcona wodom opadowym odbywa się po raz kolejny na Śląsku. Katowice były gospodarzem wielu międzynarodowych wydarzeń poświęconych zmianom klimatu, m.in. Szczytu Klimatycznego czy Światowego Forum Miejskiego. Jak powiedział p. Mariusz Skiba, wice prezydent Miasta Katowice, to nobilitujące, że tak ważne wydarzenie odbywa się właśnie tu, w mieście, które przechodzi intensywną transformację energetyczną i przemysłową. Podczas sesji Made in Silesia słuchacze mieli okazję posłuchać o inicjatywach i działaniach, które realizowane są w tym regionie, a także przekonać się o postępach, jakie poczyniono tu od poprzedniej edycji.

Deszczówka nie musi być ściekiem – tu zasadniczym pytaniem było: jaki wpływ mają wody opadowe i roztopowe na wody odbiorników. Jak mierzyć się z wyzwaniem rozdzielenia kanalizacji ogólnospławnej w skali dużego miasta? Wysłuchaliśmy ekspertów, którzy sobie z nim poradzili.

Inteligentna infrastruktura deszczowa – są już w Polsce projekty, które opierają się o sztuczną inteligencję i duże zbiory danych. Podczas sesji wysłuchaliśmy m.in. prof. Pawła Licznara reprezentującego RetencjęPL, który opowiedział o postępach realizacji projektu WaterFolder Connect – platformy do projektowania i modelowania infrastruktury deszczowej w chmurze. Od p. Moniki Kordowskiej, reprezentującej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dowiedzieliśmy się także o założeniach i zasadach działania programu Hydrostrateg, który ma na celu finansowanie nowoczesnych, technologicznych rozwiązań z branży wodno-kanalizacyjnej.

Utrzymanie systemów odwodnienia i retencji – podczas sesji wysłuchaliśmy prelekcji praktyków z Polski i zagranicy, którzy opowiadali o wyzwaniach związanych z eksploatacją i zastanawiali się wspólnie jak przywrócić funkcje sieci.

To ogromna satysfakcja, być organizatorem wydarzenia o takiej skali. Nie udałoby się tego osiągnąć bez współpracy i wsparcia ze strony Partnerów. Podkreślał to podczas otwarcia, p. Tomasz Grochowski, prezes spółki RetencjaPL : „Bez wsparcia finansowego i merytorycznego każdego z Partnerów oraz bez gościnności Partnera Strategicznego – Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, nie odnieślibyśmy takiego sukcesu.”

Cieszymy się bardzo, że z każdym rokiem nasza konferencja przyciąga uwagę co raz szerszego grona odbiorców. Opuściliśmy Katowice pełni inspiracji, nowych relacji i z gotowością do działania, by walczyć o każda kroplę deszczu.

Do zobaczenia na kolejnej edycji Stormwater Poland, która obędzie się 27-28.09.2023 r. w Katowicach.

Partnerem strategicznym konferencji była Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Powrót