Kolejne miasta korzystają już z modelu PANDa

Do grona miast korzystających z danych opadowych modelu PANDa dołączyły: Starogard Gdański, Częstochowa oraz Kosakowo.

Każde z miast otrzymało opracowanie zawierające aktualny, lokalny model opadowy (model natężeń deszczów miarodajnych) dla danego miasta, który stanowić może podstawę do prawidłowego projektowania systemów odprowadzania wód deszczowych oraz służyć do zasilania modeli hydrologicznych i hydrodynamicznych systemu odwodnienia miasta. Ponadto może on być także podstawą do opracowania konkretnej koncepcji systemu odprowadzania wód opadowych z obszarów miejskich, obejmującej zastosowanie systemu retencjonowania wód opadowych oraz ich częściowego wykorzystania in-situ.

 

Podstawą dla modelu PANDa są aktualne dane opadowe z okresu 30 lat, zarejestrowane z użyciem deszczomierzy spełniających przyjęte w kraju standardy pomiarowe.

 

 

 

Opracowanie i wdrożenie Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa) – POIR.01.01.01-00-1428/15 dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Powrót