Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Kłobucku

W czerwcu nasza firma wygrała przetarg na realizację usługi pn.: „Opracowanie koncepcji odprowadzenia oraz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z ulic Sołectwa Niwa Skrzeszów w Kłobucku”. Projekt będzie obejmował czynności takie jak:

  • opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej odprowadzania zagospodarowania wód opadowych na obszarze o pow. min. 100ha,
  • opracowanie dokumentacji projektowej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej o długości co najmniej 3000 mb.
Powrót