Konferencja „Bydgoska retencja +2050” – już za miesiąc!

Już za miesiąc 22-23 czerwca w Bydgoszczy odbędzie się konferencja „Bydgoska retencja +2050„.

Jest to współorganizowana przez naszą Spółkę konferencja naukowo-techniczna dedykowana praktycznym zagadnieniom związanym z realizacją w Bydgoszczy największą obecnie w kraju programy rozbudowy retencji wód opadowych.

Tematyka konferencji

Przedmiotem referatów i dyskusji będzie strategia odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju miasta w kontekście adaptacji do zmian klimatycznych, w tym prognozowanych zmian warunków opadowych.

Poruszony zostanie temat praktycznych możliwościach finansowania projektów w ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz priorytetowych działaniach NFOŚiGW. Zaprezentowana zostanie również  zastosowana w Bydgoszczy metodologia obliczeń, analiz, symulacji i przygotowania projektu inwestycyjnego.

Zapraszamy do udziału w Konferencji wszystkich beneficjentów pierwszego konkursu na dofinansowanie działań rozwiązujących problemy związane z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych. Chcemy też gościć przedstawicieli miast partnerskich Bydgoszczy, którzy będą mieli możliwość podzielenia się własnymi doświadczeniami z działań uwzględniających możliwości zagospodarowania wód opadowych i roztopowych.

Podczas Konferencji przedstawione zostaną praktyczne rozwiązania techniczne dotyczące oczyszczania, retencjonowania wód opadowych i roztopowych, a także narzędzia umożliwiające realizację projektu, takie jak: systemy pomiarowe, sterownicze oraz zastosowanie aplikacji komputerowych.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: BYDGOSKA RETENCJA +2050

 

Serdecznie zapraszamy!

Powrót