Konferencja Stormwater Poland w liczbach

Największa konferencja poświęcona tematyce wód opadowych za nami!

 

  • 360 Uczestników
  • 30 Prelegentów
  • 16 Partnerów
  • 15 Członków Komitetu Naukowego

 

Po raz 4 spotkaliśmy się w Gdańsku, za nami intensywne dni największej konferencji dotyczącej wód opadowych w naszym kraju. Jakie były i co przyniosły? Małe podsumowanie w liczbach, datach i multimediach.

Zapraszamy na szybki przegląd.

 

 

3 marca 2020 – warsztaty

 

Szkolenie pierwsze: „Zarządzanie kryzysowe i innowacje produktowe w zakresie zagospodarowania wód opadowych.

 

Uczestnicy wybrali się w pierwszej kolejności do Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego gdzie zapoznali się ze scenariuszami zarządzania kryzysowego stosowanymi przez Miasto Gdańsk i obejrzeli sprzęt jaki jest używany w przypadku powodzi. Następnie udali się do showroomu konferencji, który powstał specjalnie na to wydarzenie. Tam mieli okazję obserwować i doświadczyć jak działają najbardziej innowacyjne technologie zarządzania wodami opadowymi, przygotowane przez liderów branży.

 

Drugie warsztaty : „Wydawanie i weryfikacja warunków technicznych dla wód opadowych” zgromadziły 40 osób z administracji publicznej i spółek wodociągowych, które pod okiem najlepszych ekspertów Retencjapl kształcili się  jakich narzędzi używać przy wydawaniu warunków, jak obliczać maksymalne odpływy i przyjmować prawidłowe parametry, jak wdrożyć procedury w spółce wodociągowej.

 

Zachęcamy do obejrzenia materiału video z warsztatów.

 

 

4 marca 2020 – pierwszy dzień konferencji

 

Część konferencyjna na audytorium w Europejskim Centrum Solidarności zgromadziła 360 osób które wysłuchały 28 prelekcji dotyczących wód opadowych.

 

Dzień pierwszy obejmował kluczowe zagadnienia związane z retencjonowaniem wód deszczowych oraz zmianami klimatycznymi. Program pierwszego dnia obejmował 3 bloki tematyczne:

  • To musimy zrobić dla naszych dzieci – blok poświęcony zmianom klimatycznym oraz metodom, projektom i sposobom adaptacji do tych zmian.
  • Inspiracje deszczowe – blok dotyczący rozwiązań i technologii pochodzących z Polski i świata, które służyć mają odtwarzaniu utraconej retencji oraz prawidłowemu gospodarowaniu wodami opadowymi.
  • We’re digital – blok inspirowany zeszłoroczną premierą aplikacji PANDa.

 

Dzień pierwszy zakończyliśmy uroczystą galą, na której miała miejsce premiera filmu podsumowującego 4-letni projekt Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów PANDa.

Zachęcamy do obejrzenia video.

 

 

5 marca 2020 – drugi dzień konferencji

 

Drugi dzień rozpoczął się wystąpieniem: Studnia wody – studnia nadziei, podczas którego w poruszający sposób zostały pokazane problemy ludności w Afryce borykające się z brakiem dostępu do wody niezanieczyszczonej chemicznie ani biologicznie. Do dziś brzmią nam w uszach słowa: „Ponieważ potrzeby są niezmierne, a różnice nie do zaakceptowania…”

 

Program drugiego dnia obejmował 2 bloki tematyczne:

  • Jak robią to nasi sąsiedzi? – blok służący przyjrzeniu się temu, co robią inni w obszarze gospodarowania wodami opadowymi i retencji w naszym najbliższym sąsiedztwie.
  • Powodzie miejskie – blok, w którym zbierzemy trudne i cenne doświadczenia organizacji akcji przeciwpowodziowych.

 

Konferencję zakończył panel: Biznes dla Klimatu podczas którego przedstawiciele firm działających w branży ochrony wód podpisali wspólną deklarację zobowiązującą do aktywnego działania swoich przedsiębiorstw w dążeniu do neutralności klimatycznej oraz podejmowania edukacji proekologicznej, zgodnych z założeniami Manifestu Klimatycznego.
Deklarację podpisali prezesi i dyrektorzy: Ecol-UniconHauraton PolskaWavin Polska, Veolia Energia oraz Saur Polska.

 

 

I tym integrującym branżę akcentem zakończyliśmy czwartą edycję konferencji Stormwater Poland 2020.

Do zobaczenia za rok na piątej edycji wydarzenia!

Powrót