Konferencja Stormwater Poland 2018 już w marcu. Zapraszamy!

Szanowni Państwo,
 
już dzisiaj serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji:

 

„STORMWATER POLAND 2018”

Wody Polskie  – rola nowej instytucji w gospodarce
wodami opadowymi i roztopowymi
,

 

która odbędzie się w dniach

15-16 marca 2018 r. w Gdańsku.

 

Konferencja ta jest kontynuacją bardzo udanej pierwszej edycji „Stormwater Poland 2017”.  Podstawowym walorem cyklu konferencji ma być praktyczne spojrzenie na wody opadowe. Przedmiotem dyskusji nie będą bowiem problemy gospodarki wodami opadowymi w Polsce, lecz prezentacja konkretnych sposobów ich rozwiązywania oraz przedstawienie korzyści wynikających z racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi.

 

Tematyka konferencji

Doświadczenia z roku ubiegłego pokazują, że nadal bardzo wiele możemy nauczyć się od innych. Dlatego w proponowanych sesjach i panelach dyskusyjnych ponownie głos zabiorą autorytety oraz praktycy w zakresie wód opadowych z Polski i z zagranicy. Dążymy do tego, aby ich wystąpienia inspirowały i prowokowały Państwa do ciekawej dyskusji, bez której postęp nie byłby możliwy.

 

Jesteśmy przekonani, że zaproszeni przez nas keynote speakers przyczynią się szczególnie do animacji sesji poświęconych: innowacyjnym technologiom wód opadowych, kosztom zmian klimatycznych, wodom opadowym w planowaniu przestrzennym, ekohydrologii miejskiej oraz zarządzaniu przeciążonymi systemami odwodnienia.

 

Tradycyjnie już na naszej konferencji nie może zabraknąć sesji dedykowanej retencji wód opadowych. Zobowiązuje nas do tego nie tylko sama nazwa prowadzonego przez nas portalu www.retencja.pl, ale przede wszystkim realna zachęta do rozwoju retencji, zapisana w nowej ustawie Prawo Wodne.

 

Poruszony zostanie m.in. temat niemodnego przez lata terminu melioracji miejskich. Mając stały kontakt z praktyką działań związanych z wodami opadowymi w kraju, z niepokojem obserwujemy wyraźnie rysującą się lukę pokoleniową w gronie specjalistów w tym zakresie. Korzystając z obecności grona pracowników uczelni wyższych podczas konferencji, będziemy lobbować za jak najszybszym zapełnieniem tej luki i przekazaniem wiedzy doświadczonych specjalistów, młodym inżynierom.

 

Niemniej podczas tegorocznej edycji Stormwater Poland nie ograniczamy się wyłącznie  do aspektów technicznych i rozwiązań dotyczących tylko terenów miejskich. Planujemy osobne sesje dedykowane odwodnieniom komunikacyjnym oraz consultingowi w wodach opadowych. W sesji dotyczącej consultingu zakładamy skupienie się na istotnych dla gospodarki wodnej zagadnieniach organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych.

 

Kończąc prezentację planowanych sesji i paneli dyskusyjnych, pragniemy zwrócić szczególną uwagę na powiązane ze sobą bloki tematyczne dotyczące: roli Wód Polskich w gospodarce wodami opadowymi i roztopowymi oraz standardów utrzymania i eksploatacji kanalizacji deszczowych. Wracając do korzeni naszej konferencji, czyli praktycznego spojrzenia na wody opadowe, rozumiemy sygnalizowaną przez wiele osób potrzebę, jak najszybszego pozyskania wiedzy o funkcjonowaniu nowego podmiotu, jakim są Wody Polskie oraz sformułowania i wdrożenia standardów eksploatacji kanalizacji deszczowych, odpowiadających wymogom nowego Prawa Wodnego.

 

Licząc na spotkanie z Państwem w inspirującej architektonicznie siedzibie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, chcemy zaapelować o możliwie aktywny udział w konferencji. Sukces konferencji STORMWATER POLAND 2018 jest możliwy tylko dzięki Państwa zaangażowaniu. Zachęcamy zatem do zgłaszania do nas chęci wzięcia udziału w wydarzeniu, wygłoszenia ciekawych referatów, czy też udziału w panelach dyskusyjnych. Zachęcamy również do formułowania i przesyłania do nas pytań do organizowanych paneli dyskusyjnych, które przesyłać można na adres: paulina.zabrocka@retencja.pl.

 

Więcej informacji już wkrótce.

Powrót