Konferencja STORMWATER POLAND: Jak rozwijać miasta, gdy gwałtownie zmienia się klimat?

Jej niedobór to poważny problem, a nadmiar często oznacza katastrofę. O tym, jak sprawić, by woda w miastach z kłopotu stała się zasobem, rozmawiać będą w Gdańsku eksperci uczestniczący w STORMWATER POLAND – największej w Polsce konferencji dotyczącej wód opadowych.  Konferencja połączy siły naukowców, biznesu i – po raz pierwszy – architektów miejskich oraz urbanistów.

 

Tematem przewodnim tego dorocznego wydarzenia jest zrównoważone zarządzanie wodami opadowymi.
 W świetle wielkich inwestycji w miastach, jednym z najważniejszych wyzwań staje się zarządzanie systemami wód opadowych.  – wyjaśnia profesor Paweł Licznar, Przewodniczący Komitetu Naukowego STORMWATER POLAND. – Mówiąc „zarządzanie”, nie zawężamy się do aspektów technicznych. Mamy też na myśli kwalifikacje kadry menadżerskiej, coraz częstsze stosowanie nowoczesnych narzędzi cyfrowych, implementację wypracowanych standardów oraz zagwarantowanie trwałych źródeł finasowania. Widzimy konieczność wdrożenia mechanizmów premiujących retencję – dodaje profesor Licznar.

 

 

Retencja wód a urbanistyka – światy mocno związane

 

W programie konferencji znajduje się ponad 30  prelegentów – naukowców, ekspertów, praktyków z Polski i zagranicy, w tym z Wielkiej Brytanii, Holandii, Danii, Portugalii i Tajlandii. Na uwagę zasługuje fakt, iż w tym roku tematyka konferencji rozszerzona została o aspekt planowania przestrzennego i współpracę z urbanistami i architektami krajobrazu.

– Bardzo cieszy nas zaproszenie urbanistów i architektów krajobrazu do współpracy nad problemami zarządzania wodami opadowymi w miastach. – mówi profesor Magdalena Belof, wiceprezes wrocławskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. – Udział w konferencji pozwoli nam, urbanistom, uzyskać twarde argumenty stojące za bezwzględną koniecznością retencjonowania wody w miastach, ale także poznać możliwości i ograniczenia systemowe oraz najnowsze technologiczne rozwiązania w tym zakresie.

 

 

Czy miasta są gotowe na zmiany klimatyczne?

 

W dyskusji na temat roli wody w funkcjonowaniu miast i jej wpływie na zarządzanie, nie sposób pominąć kontekstu globalnych zmian klimatycznych. Dlatego też część wystąpień ekspertów, w tym Dr Marka Fletchera z Wielkiej Brytanii, czy Joanne Manda z Tajlandii, reprezentantki Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), dotyczyć będą właśnie miejskich programów odporności na zmiany klimatu i możliwości ich finansowania.

Według prognoz opublikowanych przez BBC w 2018 roku, aż 11 dużych miast na świecie może w najbliższym czasie stracić dostęp do wody pitnej. Na liście zagrożonych aglomeracji są m.in. Londyn i Pekin. Zasoby wody kurczą się i ma to silny związek między innymi z agresywną urbanizacją. O tym, jak istotne jest planowanie przestrzenne i jego wpływ na retencję wód opadowych, opowiedzą specjaliści m.in. z Politechniki Wrocławskiej, Instytutu Rozwoju Terytorialnego czy Towarzystwa Urbanistów Polskich.

 

 

Jak cieszyć się wodą w mieście

 

Woda w miastach ma istotne znaczenie dla jakości przestrzeni publicznej. O kreatywnym zastosowaniu wody i zielono-niebieskiej infrastruktury na potrzeby publicznych obiektów edukacyjnych i rekreacyjnych opowie Wojciech Falkowski z firmy Ecol Unicon.

 

 

Nowe technologie w służbie gospodarki wodnej

 

Program konferencji STORMWATER POLAND sporo miejsca poświęca nowoczesnym technologim i innowacyjnym narzędziom informatycznym stosowanym w zarządzaniu zasobami wodnymi, wodami opadowymi i w systemach ostrzegania powodziowego. Tematykę przybliżą eksperci z firm m.in. z branży z Holandii, Niemiec czy gdańskiej firmy RETENCJAPL.

 

 

Praktycznie o finansowaniu i… zielonych dachach

 

Trzydniową konferencję zamknie zaplanowana na ostatni dzień, część warsztatowo-szkoleniowa.
– Oprócz przekazywania wiedzy eksperckiej, chcemy wyposażyć samorządowców, architektów, deweloperów i urbanistów  biorących udział w konferencji, w umiejętności praktyczne. – mówi Tomasz Grochowski, prezes zarządu RETENCJAPL. – Pokażemy im między innymi dobre praktyki w procesach inwestycyjnych, metody finansowania, czy zapoznamy z nowinkami technologii dla zieleni – tak zwanymi zielonymi dachami.

Zasadnicza część obrad konferencji STORMWATER POLAND 2019 zaplanowana została w dniach 11 – 12 marca 2019 (poniedziałek-wtorek), część warsztatowa natomiast poprowadzona zostanie kolejnego dnia, tj. 13 marca 2019 r. (środa). Szczegółowe informacje o programie, prelegentach oraz miejscu wydarzenia dostępne są na stronie www.stormwater.retencja.pl

Powrót