Konieczne wielkie zmiany w oszczędzaniu wody w Polsce – Ministerstwo Środowiska planuje inwestycje w retencję

Aż 70 proc. poboru wody w naszym kraju przypada na energetykę węglową; to rekord w skali światowej – twierdzą autorzy opublikowanego w środę raportu Greenpeace. Zarówno Ministerstwo Energii, jak i Ministerstwo Środowiska dostrzega potrzebę zmian.

Resort Środowiska poproszony przez PAP o komentarz napisał, że raport dowodzi, iż jego działania zmierzające do wprowadzenia kultury oszczędzania wody ze względu na wprowadzenie opłat za jej pobór są jak najbardziej zasadne. Odniesiono się do projektu ustawy prawo wodne i planowanych opłat dla przemysłu, które motywują do oszczędzania wody.

– (…)Jednak chcemy nie tylko zachęcać do oszczędzania, ale także kompleksowo inwestować w zwiększenie poziomu retencji wody. Obecnie retencjonujemy zaledwie 6 proc. wód opadowych, a powinniśmy 30 proc. Projekt nowej ustawy prawo wodne, nad którą pracujemy, z jednej strony wprowadza opłaty za pobór wody – te fundusze chcemy przeznaczyć właśnie m.in. na lepszą retencję wody, ale także na inwestycje hydrotechniczne, podniesienie jakości wody, z drugiej powołuje jedną w skali kraju instytucję pozwalającą na skuteczne gospodarowanie wodami (PGW Wody Polskie) – napisano w komentarzu MŚ.

Więcej na stronie: http://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Konieczne-wielkie-zmiany-w-oszczedzaniu-wodny-w-Polsce-2360.html

Powrót