M. Gajda: współpraca z Ukrainą w kwestii oczyszczania wód jest konieczna

Współpraca Polski z Ukrainą i Białorusią w kwestii ochrony wód ma być rozwijana. Wszystko po to, aby ograniczyć wpływanie zanieczyszczeń do Morza Bałtyckiego.

Współpraca polsko-ukraińska w zakresie ochrony wód zaczęła się od oczyszczania Bugu, który jako rzeka graniczna zanieczyszczana jest w różnych miejscach. Podczas panelu dotyczącego dotychczasowych osiągnięć i perspektyw współpracy transgranicznej w dziedzinie gospodarki wodnej na targach Pol-Eko System, Ministerstwo Środowiska zapowiedziało, że włączy stronę ukraińską w działania związane z opracowywaniem nowej strategii oczyszczania Wisły i szkolenia z zakresu ochrony jej dorzecza.
– Musimy stale ograniczać wpływanie zanieczyszczeń bieogennych, co na szczęście przez lata skutecznie się udaje dzięki kontroli całego dorzecza Wisły. Współpraca międzynarodowa w kwestii czystości wód z Ukrainą wychodzi o krok do przodu, co pozwoli na przybliżenie naszym sąsiadom procedur Unii Europejskiej – mówił wiceminister środowiska, Mariusz Gajda.
 
Jak tłumaczył, współpraca transgraniczna ma dodatkowy wymiar edukacyjny. Przykład Polski i Wisły, w której dziś dzięki szeregowi działań można się kąpać, ma być dla naszych wschodnich sąsiadów wzorem do naśladowania. Z dotychczasowej współpracy zadowoleni są także Ukraińcy.
Powrót