Miasta bez powodzi

Liczne w ostatnich latach przypadki ulewnych deszczy w zachodniej Europie i na całym świecie skierowały uwagę na poważny problem coraz częstszych powodzi i ich skutków. Ofiary śmiertelne, uszkodzenia domów i przedsiębiorstw oraz awarie całej infrastruktury miejskiej są bowiem druzgocące. Biorąc pod uwagę fakt, że klimat się zmienia, powodzie będą występowały coraz częściej – o ile nie podejmiemy działań profilaktycznych, aby zmniejszyć skalę tego problemu. A istnieje wiele sposobów na to, żeby zapewnić bezpieczeństwo w mieście.

 

Jednym z nich jest stworzenie miasta-gąbki. Koncepcja miasta-gąbki stała się bardzo popularna w Chinach – kraju, w którym częstotliwość występowania powodzi w miastach wzrosła ponad dwukrotnie. Według Kongjiana Yu, dziekana Wydziału Architektury i Krajobrazu na Uniwersytecie Pekińskim: „miasto-gąbka to takie miasto, które jest w stanie zatrzymać, oczyścić i rozsączyć wodę w sposób naturalny – z wykorzystaniem metody ekologicznej”. Zamiast odprowadzać wodę deszczową, miasto-gąbka zatrzymuje ją w swoich granicach do użytku własnego: nawadniania ogrodów i terenów zielonych w mieście, napełniania wykorzystanych stref wodonośnych, wymiany lub uzupełnienia wody wykorzystywanej do spłukiwania toalet oraz przetwarzania wody deszczowej, tak aby była wystarczająco czysta i nadawała się do picia.

 

Przeczytaj więcej:

https://www.wavin.com/pl-pl/Centrum-wiedzy/Aktualno%C5%9Bci/Miasta-bez-powodzi?utm_source=Retencja&utm_medium=www

Powrót