Miasto-woda-jakość życia 

W minionych dniach wzięliśmy udział w V Międzynarodowym Kongresie: Miasto-Woda-Jakość Życia we Wrocławiu.

Po wprowadzeniu prof. Jerzego Hausnera, nastąpił świetny wykład prof. Szymona Malinowskiego, o zmianach klimatycznych. Jak zawsze konkretnie i z mocnym głosem wzywającym nas do działania.

Z ciekawością przesłuchiwaliśmy się sesji woda-sektor wodny w miejskiej gospodarce o obiegu zamkniętym, w którym prof. Elżbieta Nachlik z Politechniki Krakowskiej doskonalone przeprowadziła uczestników sesji przez włączenie wody do gospodarki obiegu zamkniętego od perspektywy jednej rury do skali oceanów. Prof. Stanisław Rybicki odpowiedział szczerze jak to jest z wprowadzaniem wody do obiegu zamkniętego w skali na przykład domu jednorodzinnego – musimy przestać udawać, że zyskamy finansowo. Jest to inwestycja, która chroni zasób wodny, jest konieczna dla naszej przyszłości, ale nie przynosi oszczędności finansowych. Witold Ziomek z MPWiK we Wrocławiu i Andrzej Wojtowicz z wodociągów w Słupsku prezentowali działania, które już dzisiaj podejmują wodociągi. Obaj Panowie Prezesi widzą wiele miejsca dla zamykania obiegów wód opadowych, które jednak dzisiaj nie są głównym surowcem obiegu zamkniętego przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. Poszerzając wizję, Iwona Wagner doskonale zobrazowała jak wszyscy jesteśmy „znad rzeki” i od tej rzeki zależni. Klara Ramm za to zwróciła uwagę, że dbając o jakość basenów mórz musimy powrócić do jakości tej wody wypływającej z rury, bo tylko tak możemy zawalczyć o globalny efekt.

Drugą bardzo ciekawą sesją były Ekosystemy miejskie w sesji Miasto Bioróżnorodne. Po przedstawieniu globalnych działań w skali miast, niezwykłą uwagę przyciągnęły lokalne działania, czy to ogrody warzywne w Krakowie czy przekształcanie nieużytków przez Fundację Dzieci w Naturę.

 

Drugi dzień rozpoczął się od wręczenia nagród w Water City Index, gdzie wśród laureatów znalazły się: Kołobrzeg, Orzesze, Żywiec, Rzeszów, Olsztyn, Słupsk, Bydgoszcz, Kraków i Wrocław. Profesor Piotr Skubała z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pomarzył wraz z uczestnikami kongresu o miastach – liderach klimatycznych. Miastach, w których domy są zeroemisyjne, w których domy wytwarzają energię na swoje potrzeby, o transporcie, który opiera się na transporcie publicznym i rowerowym, produkcji żywności na dachach, balkonach,  w szkołach, roślinności pokrywającej ulice, dachy czy ściany budynków, Drzewach, które są wszechobecne… świetne wprowadzenie do dyskusji o miastach zeroemisyjnych.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie.

Powrót