Modernizacja linii kolejowej E30 odc. Kraków – Rzeszów, etap III stacja Tarnów.

Poniżej przedstawiamy jedną z inwestycji realizowanych przez firmę Ecol-Unicon, która dostarczyła zbiorniki retencyjne dla realizacji inwestycji o nazwie Modernizacja linii kolejowej E30 odc. Kraków – Rzeszów, etap III stacja Tarnów. Koszt orientacyjny całego projektu wyniósł 4 600 mln zł.

Potrzeby klienta

Zaprojektowanie, dostawa, montaż zbiorników retencyjnych oraz pompowni ścieków wraz z jej rozruchem.

Zastosowane rozwiązania

W ramach prac w obrębie stacji Tarnów firma Ecol-Unicon dostarczyła dwa modułowe, żelbetowe zbiorniki retencyjne o identycznych wymiarach: szerokość 6 360 mm, długość 29 400 mm, wysokość 3 000 mm. Całkowita pojemność retencyjna zbiorników wynosi powyżej 1 000 m3. Zbiorniki zainstalowane są w terenie najazdowym, przystosowane do obciążenia pojazdem o masie całkowitej do 30 t. Zbiorniki wykonane zostały zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB.

Dostarczono również pompownię ścieków sanitarnych o przepływie 350 l/s z trzema pompami pracującymi równolegle. Pompownia zainstalowana została w modułowym, żelbetowym, prefabrykowanym zbiorniku o średnicy 4 600 mm i wysokości 7 420 mm.

Komora zasuw - w zbiorniku o wymiarach 4 600 x 2 000 mm i wysokości 2 250 mm
Komora zasuw – w zbiorniku o wymiarach 4 600 x 2 000 mm i wysokości 2 250 mm
Powrót