MPWiK zakończyło ważny projekt wodno-ściekowy

pipes-473711_1920

MPWiK w Warszawie zakończyło czwartą fazę projektu wodno-ściekowego polegającą na modernizacji i rozbudowie dwóch oczyszczalni ścieków i dwóch stacji uzdatniania wody. Powstała również Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych oraz kolejne odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Koszt całkowity projektu pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza IV” wynosi niemal 1,5 mld zł netto, w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności to 884,3 mln zł. W Projekcie ujęto inwestycje prowadzone na terenie aglomeracji warszawskiej i pruszkowskiej. Generalnie działania zmierzające do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji warszawskiej są realizowane od 2004 r.

Optymalizacja gospodarki osadowej

W ramach tej fazy w stacji uzdatniania wody (SUW) „Praga” Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA wprowadziło ozonowanie pośrednie i filtrację pospieszną na złożu węglowym. Udało się dzięki temu całkowicie wyeliminować chlor oraz istotnie zmniejszyć dawki dwutlenku chloru stosowanego do końcowej dezynfekcji wody. Modernizacja technologii SUW „Filtry” pozwoliła z kolei na poprawę parametrów procesu technologicznego – m.in. znacząco zwiększyła się jego efektywność energetyczna. Dzięki rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Pruszkowie oraz O.Ś. „Południe” także poprawiono efektywność energetyczną obu obiektów oraz zoptymalizowano gospodarkę osadową.

W ramach modernizacji sieci wodociągowej wymieniono część przewodów, zbudowano także ponad 4 km sieci.

Więcej na stronie: http://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/MPWiK-zakonczylo-wazny-projekt-wodno-sciekowy-2309.html

Powrót