To musimy zrobić dla naszych dzieci – czyli o czym będzie pierwsza sesja STORMWATER POLAND 2020

Mądre przysłowie mówi, że jeden obraz wart jest więcej niż tysiąc słów…

 

Zatem źródła problematyki przyszłej edycji Stormwater Poland najlepiej streszcza załączona poniżej grafika:

 

Chcemy, aby punktem wyjścia do naszego spotkania były zmiany klimatyczne i konieczność adaptacji do nich. To, że zmiany takie następują jest oczywiste. Nie chcemy nimi Państwa straszyć, ani też o nich tylko teoretycznie dyskutować. Chcemy inicjować i propagować konkretne działania, które musimy podjąć wspólnie w celu zatrzymania niekorzystnego trendu oraz adaptacji do jego skutków. Z tej racji pierwszy blok konferencji nazwaliśmy: To musimy zrobić dla naszych dzieci Szczerze wierzymy, że jest to misją naszego środowiska. Zdajemy sobie sprawę, że potrzebna jest do tego wiedza, odpowiednie narzędzia i środki finansowe. Na sesję otwierającą konferencję zapraszamy naukowców i specjalistów, którzy powiedzą nam: w jaki konkretny sposób wzrost temperatury powietrza przekłada się na zmiany w cyklu hydrologicznym, na jakim etapie adaptacji do tych zmian jesteśmy w Polsce na tle Europy i świata, gdzie poszukiwać źródeł finansowania adaptacji do zmian klimatu systemów odwodnienia, jakie narzędzia inżynierskie i zarządcze stosować celem opracowania najlepszych strategii adaptacyjnych? Sesja ta to także przestrzeń, aby zademonstrować, jak strategia redukcja emisji gazów cieplarnianych i adaptacji do zmian klimatu systemów odwodnienia jest już wdrażana w wybranych miastach, a nawet w firmach produkujących rozwiązania dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

 

Wraz z Jackiem Zalewskim – Dyrektorem Działu Realizacji Projektów Retencjapl serdecznie zapraszamy do udziału.

Powrót