Narzędzie do projektowania zielonych dachów – kalkulator

Chcielibyśmy poinformować o właśnie opublikowanym na portalu WaterFolder.com narzędziu do projektowania zielonych dachów.

Dobór zielonych dachów w narzędziu, które powstało we współpracy z firmą Delta jest szybki i intuicyjny. Przebiega on w trzech prostych krokach i zaczyna się od wskazania lokalizacji inwestycji.

 

 

 

Drugim krokiem jest zestawienie powierzchni przewidzianych do pokrycia zielonymi dachami. Powierzchniami tymi mogą być zarówno stropodachy, jak też płyty garażowe oraz tarasy. Dobór optymalnych rozwiązań może być przy tym prowadzony zarówno dla nowych, jak i istniejących już obiektów pod kątem wymagań co do poziomu retencji wód opadowych lub też grubości warstw dachu.

 

 

Krok trzeci umożliwia przyjęcie odpowiedniego układu warstw zielonego dachu i jego parametrów, a nawet wybór optymalnego rozwiązania z szerokiej palety rozwiązań technologicznych, oferowanych przez firmę Delta.

 

 

Przy tym dla każdego z rozwiązań można dokładnie prześledzić układ warstw zielonego dachu, a także określić korzyści z zastosowania zielonego dachu, wynikające nie tylko ze zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej, ale również w postaci redukcji maksymalnego spływu wód opadowych. Redukcja maksymalnego spływu może być rzeczywiście znaczna i sięgać nawet  80% w odniesieniu do klasycznych nawierzchni szczelnych dachów!

 

 

Powrót