Nasza firma otrzymała nagrodę TYTAN 2018 w kategorii Produkt roku.

Polski Atlas Natężeń Deszczów (PANDa) został wyróżniony statuetką TYTAN 2018, które rozdano 12 września podczas III Konferencji Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi. Organizatorem wydarzenia jest Wydawnictwo Inżynieria Sp. z o.o.

Nagrody przyznano w dwóch kategoriach: Projekt roku i Produkt roku.

Fot. Quality Studio

 

 

Produktem roku ogłoszono naszą platformę cyfrową PANDa, czyli Polski Atlas Natężeń Deszczów, zawierający precyzyjne dane z okresu 30 lat o natężeniach deszczów miarodajnych dla wszystkich miast w Polsce i będący pierwszym takim narzędziem dedykowanym potrzebom hydrologii miejskiej i projektowaniu systemów odprowadzania, rozsączania, retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych. Nagrodę odebrał Andrzej Osiński, ekspert RETENCJAPL.

 

Andrzej Osiński podczas odbioru statuetki TYTAN 2018. Fot. Quality Studio

 

 

Serdecznie dziękujemy członkom Jury za wyróżnienie.

 

Zachęcamy również do zapoznania się z artykułem GWOR 2018: TYTANY rozdane! gdzie znajduje się pełna lista laureatów tej nagrody.

 

 

Projekt PANDa dofinansowany został z Funduszy Europejskich, POIR.01.01.01-00-1428/15.

Powrót