Nasza firma wygrała przetarg na koncepcję Systemu Inteligentnego Sterowania Retencją Zbiornikową

W czerwcu br. nasza firma wygrała przetarg na opracowanie koncepcji oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia dla zaprojektowania, budowy i wdrożenia Systemu Inteligentnie Sterowanej Retencji Zbiornikowej (SIS-RR) dla budowanej kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie.

 

Projekt realizowany będzie w ramach projektu pn.: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej – etap I”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2014-2020.

Powrót