Nasza obecność podczas konferencji „Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki”.

W dniach 15-18 maja w Gdańsku trwa konferencja XXXVII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, organizowana przez Komitet Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk i Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, a także Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

 

Jest to cykliczna konferencja, powołana do życia 1981 r. przez Komitet Gospodarki Wodnej PAN i od tego roku, nieprzerwanie upowszechnia i popularyzuje wiedzę na temat skomplikowanych zagadnień naukowych związanych z hydrauliką koryt otwartych oraz przewodów ciśnieniowych. Jednym z podstawowych celów jaki od lat stawiają jej organizatorzy jest wymiana informacji oraz konsultacja pomiędzy środowiskiem naukowym, administratorami wód oraz ekspertami z branży.

 

Firma RETENCJAPL miała możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu. Przedstawiciel naszej firmy Pan Andrzej Osiński, Dyrektor ds. wód opadowych w prezentacji pt. „Potrzeba urealnienia wartości natężenia deszczów miarodajnych do projektowania i modelowania systemów odwodnieniowych w Polsce” opowiedział m.in. o naszym projekcie PANDa (Polski Atlas Natężeń Deszczów) oraz aplikacji RainBrain. Poruszone zostały również tematy standardów eksploatacji i prawidłowości danych obliczeń inżynierskich.

 

Na zdjęciu: Przedstawiciel naszej firmy Pan Andrzej Osiński, Dyrektor ds. wód opadowych podczas swojego wystąpienia.

 

Powrót